All for Joomla All for Webmasters

worktime08.30 - 16.30
Mon - Fri

 
 

mkeng ALBTarget grupi i shoqatës është popullsia e plotë në përgjithësi.

Target grupet janë edhe partnerët e tjerë të përfshirë e të tanguar: institucionet shëndetësore, institucione arsimore, institucione tjera relevante, organizata qytetare dhe opinioni i gjerë.
 
Anëtarësimi në organizatë është falas. Anëtarët e organizatës mund të jenë persona fizik dhe juridik, vendas dhe të huaj, që vullnetarisht do të qaset me deklaratë me shkrim, në bazë të kontributit paraprak në punën  e Shoqatës e cila vlerësohet nga Këshilli ekzekutiv. Anëtar i shoqatës mund të jetë çdo qytetar i Republikës së Maqedonisë i cili vullnetarisht do t’i qaset me plotësimin e formularit për pranimin e Statutit të Shoqatës, në bazë të kontributit paraprak në Shoqatë e cila vlerësohet nga Këshilli ekzekutiv .


Personat e mitur me mbushjen e moshës 14 vjeçare mund të jenë anëtarë të organizatës, me dhënin e deklaratës me shkrim në pajtim me përfaqësuesin e tyre ligjor. Persona me aftësi të kufizuara ose personave të cilëve iu është marrë aftësia afariste  mund  të jenë anëtarë në organizatë me dhënin e deklaratës me shkrim për pajtueshmëri nga përfaqësuesi i tij ligjor për anëtarësim.